<blockquote id="z9qej"></blockquote><button id="z9qej"></button>

  <th id="z9qej"><noframes id="z9qej">

    <nav id="z9qej"><center id="z9qej"><dl id="z9qej"></dl></center></nav>

    <ol id="z9qej"></ol>
    <nav id="z9qej"><big id="z9qej"></big></nav>

    <rp id="z9qej"></rp><th id="z9qej"></th>

    手机APP下载

    您现在的位置: 首页 > 托福 > 托福写作 > 托福独立写作真题 > 正文

    2018年8月25日托福机经之托福独立写作作文真题

    来源:可可英语 编辑:Sara ?  可可英语APP下载 |  可可官方微信:ikekenet

    Which kind of professors will you choose when selecting the courses?
    1. Some professors who are voted to be the most popular
    2. Some professors who are rewarded for outstanding research

    重点单词   查看全部解释    
    academic [.ækə'demik]

    想一想再看

    adj. 学术的,学院的,理论的
    n.

     
    mode [məud]

    想一想再看

    n. 方式,样式,模式,风格,时兴
    n.

     
    charm [tʃɑ:m]

    想一想再看

    n. 魅力,迷人,吸引力,美貌
    v. (使)陶

     
    cultivation [.kʌlti'veiʃən]

    想一想再看

    n. 教化,培养,耕作

    联想记忆
    outstanding [aut'stændiŋ]

    想一想再看

    adj. 突出的,显著的,未支付的

     
    traditional [trə'diʃənəl]

    想一想再看

    adj. 传统的

     
    analysis [ə'næləsis]

    想一想再看

    n. 分析,解析

    联想记忆
    patience ['peiʃəns]

    想一想再看

    n. 耐心,忍耐,毅力
    n. 单人玩的牌

    联想记忆
    factor ['fæktə]

    想一想再看

    n. 因素,因子
    vt. 把 ... 因素包括

    联想记忆
    persistence [pə'sistəns]

    想一想再看

    n. 坚持,毅力

     
    ?
    发布评论我来说2句

     最新文章

     可可英语官方微信(微信号:ikekenet)

     每天向大家推送短小精悍的英语学习资料.

     添加方式1.扫描上方可可官方微信二维码。
     添加方式2.搜索微信号ikekenet添加即可。
     久久综合中文字幕一区二区
     <blockquote id="z9qej"></blockquote><button id="z9qej"></button>

      <th id="z9qej"><noframes id="z9qej">

        <nav id="z9qej"><center id="z9qej"><dl id="z9qej"></dl></center></nav>

        <ol id="z9qej"></ol>
        <nav id="z9qej"><big id="z9qej"></big></nav>

        <rp id="z9qej"></rp><th id="z9qej"></th>